środa, 29 stycznia 2014

Ferie w bibliotece Fotorelacja:


Mali twórcy:

Zabawa w śnieżne kulki                                             
Nie obyło się bez głośnego czytania i projekcji.wtorek, 21 stycznia 2014

Dzień Babci i Dziadka

źródło: www.kartki.pl

Już ferie!


"Hej, na sanki"
Hej, na sanki
koleżanki,
w nocy śnieżek spadł!
A więc z góry na saneczkach,
aż zaświszcze w uszach wiatr!
Ach, z tej górki
na pazurki
miło się na sankach mknie!
Tylko potem trzeba znowu
pod tę górę ciągnąć je! 
 Barbara Kossuth 

Ruszył Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014–2020

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło rozpoczęcie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, zaplanowanego na lata 2014–2020.

                                źródło: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

W przygotowanie oraz koordynację programu zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury.
Program obejmuje najważniejsze obszary powiązane z czytelnictwem i obecnością książki na rynku: promocję i upowszechnianie czytelnictwa i książki wśród nieczytających, wspieranie wydawania wartościowej literatury i czasopism kulturalnych, szkolenie księgarzy oraz regulacje prawne dotyczące rynku książki.

                                  źródło: https://men.gov.pl/pl/finansowanie-edukacji/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa

 Istotnym elementem programu są działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką. W związku z tym planowana jest: modernizacja budynków bibliotek, unowocześnianie ich serwisu, zakup nowości oraz szkolenia bibliotekarzy.
Jednym z ważniejszych elementów NPRCz, wychodzącym naprzeciw zmianom cywilizacyjnym, będą działania służące udostępnianiu legalnej książki w internecie.

źródło tekstu:  http://news.o.pl/2014/01/08/narodowy-program-rozwoju-czytelnictwa-mkidn-warszawa/

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Rok 2014 rokiem Czytelnika

Rok 2014 będzie "Rokiem Czytelnika". Organizacje zrzeszające bibliotekarzy, księgarzy, wydawców i drukarzy chcą w ten sposób uczcić 650 lat działań na rzecz książki.

Sześć i pół wieku temu w Polsce pojawił się "stacjonariusz", czyli osoba, która pełniła zarazem trzy funkcje: wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Pod nadzorem uczelni organizował on wytwarzanie, udostępnianie i rozprowadzanie ksiąg, wówczas jeszcze rękopiśmiennych. Król Kazimierz Wielki wymienił stacjonariuszy w dokumencie z 12 maja 1364 r., w którym ustanawiał Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską (obecnie Uniwersytet Jagielloński).

"Rok czytelnika" będzie się odbywał pod hasłem "650 lat w służbie książki". 

źródło tekstu: www.spb.pl

źródło: www.spb.pl

czwartek, 16 stycznia 2014

Jublileusz 65-lecia Filii SzczakowaHistoria tutejszej biblioteki sięga roku 1948 kiedy Szczakowa jako samodzielne miasto  wchodziła w skład powiatu chrzanowskiego. Biblioteka w Szczakowej powstała na podstawie uchwały nr 265 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 23 czerwca1948 roku. Działalność rozpoczęła w styczniu 1949 r.
Na przestrzeni lat 1949-58 czterokrotnie zmieniała swoje lokum. Zmieniła się także obsada personalna biblioteki.
W roku 1956 tj. chwili wydzielenia Jaworzna na prawach powiatu, system bibliotek uległ reorganizacji i dotychczasowa Biblioteka Miejska w Szczakowej została przemieniona na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie i stan taki trwa do chwili obecnej.

Siedziba Filii Szczakowa na przestrzeni lat

Od 1958 r. biblioteka mieściła się w budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, przy ulicy Jagiellońskiej.


.
                             

 W marcu 1972 roku biblioteka otrzymała lokal przy ulicy Gagarina, w ciągu pawilonów handlowych.          
                               
     
W 1993 r. biblioteka została przeniesiona do Domu Kultury im. Z. Krudzielskiego przy ul. Jagiellońskiej 3, otrzymując znacznie więcej przestrzeni. W czasie remontu budynku (1998 -2001) biblioteka mimo trudności lokalowych nie zaprzestała działalności, kontynuując ją przy ulicy Wąskiej. Od roku 2001 filia pracuje w dobrych warunkach odnowionego Domu Kultury, zajmując 158 m2.

                                   

Pracownicy:

W roku 1958 stanowisko kierownika biblioteki objęła Zofia Palka. Pełniła tę funkcję do 1976 r. tj. do chwili powołania na stanowisko instruktora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaworznie.


Od 1.03.1976 r. kolejnym kierownikiem filii została Maria Janina Nieużyła. Pełniła tę funkcję do 30.04.1996.

W 1996 roku na stanowisko kierownika filii została powołana mgr Henryka Głodek.


Księgozbiór

W 1958 roku biblioteka liczyła 6 tyś. woluminów i ok. 500 czytelników. Brak było katalogów, a praca ograniczała się tylko wypożyczeń książek.
Organizowanie właściwej pracy rozpoczęto od założenie katalogów, następnie wdrożono pracę z czytelnikiem poprzez: organizowanie wystaw, spotkań z pisarzami i prelegentami, wieczory bajek dla dzieci, założenie dwóch punktów bibliotecznych: w Dobrej i na Górze Piasku. Efektem tej pracy był znaczny wzrost czytelnictwa, na koniec 1968 roku ilość czytelników wynosiła 1740, a stan księgozbioru powiększył się do 14.000 tomów. W roku 2013 liczba czytelników filii wynosiła 1887 (stan na 31.12.2013).


Na przestrzeni lat powiększył się  księgozbiór, w obecnej chwili  (stan na 31.12.2013) wynosi 48.758 woluminów.


Komputeryzacja Filii Szczakowa

Od 2005 roku rozpoczęła się komputeryzacja filii. Zakupiono sprzęt komputerowy. Filia posiada 5 komputerów w tym:
- 2 dla pracowników
- 3 dla czytelników


Działalność kulturalna filii

Biblioteka zgodnie ze sztuką współczesnego bibliotekarstwa, jest ośrodkiem promującym czytelnictwo i szeroko pojętą kulturę, poprzez różnorodne działania jak np.

Spotkania autorskie:

1. Kornelia Dobkiewiczowa (wpis do księgi pamiątkowej)2. Krystyna Nepomucka3. Barbara Kosmowska4. Alicja Dudek


5. Ewa Musiorska
- Dzień Kobiet
- Dzień Bibliotekarza
- Jubileusz Filii Szczakowa (55- lecie)
- Zajęcia z dziećmi "Dzień Pluszowego Misia"
 -Dni Jaworzna
- Lekcje biblioteczne i spotkania z dziećmiFilia Szczakowa pomimo, że wkroczyła w erę komputeryzacji nadal pełni swą rolę kultutotwórczą, ponieważ książki nic nie zastąpi.